All Collections
Installatiehandleiding Teamleader Slack koppeling
Installatiehandleiding Teamleader Slack koppeling
Houd teams via Slack op de hoogte van wat er in Teamleader gebeurt.
Updated over a week ago

Zorg er allereerst voor dat je een account hebt aangemaakt op Combidesk.com. Dit doe je eenvoudig door naar https://combidesk.com/login te gaan en te klikken op 'Geen account?'.

Koppeling configureren

Ga vervolgens op Combidesk naar de Teamleader koppelingen. Vanuit hier kun je Slack selecteren om de koppeling te maken.

Nadat je Slack hebt geselecteerd kom je in de zogeheten 'Combimaker'. Hier kun je de koppeling verder configureren.

Selecteer voor Teamleader de juiste 'Trigger'. Een trigger is een actie vanuit Teamleader die er in eerste instantie voor zorgt dat er iets specifieks gebeuren moet. Voor de Slack koppeling selecteer je 'Deal is in fase'.

Bij Slack kun je ervoor kiezen om 'Voeg bericht toe' of 'Voeg channel toe' uit te voeren. Wanneer je kiest voor 'Voeg bericht toe' kun je straks het juiste kanaal selecteren. Kies je voor 'Voeg channel toe' dan wordt iedere melding als nieuw channel aangemaakt.

Accounts verbinden

Teamleader koppelen

Verbind vervolgens je Teamleader account door op de knop 'Account verbinden' te klikken. Heb je nog geen Teamleader account? Klik dan op 'Nog geen account'. 

Vul in het eerste veld je API groep in en in het tweede veld je API sleutel. Beide zijn te vinden in je Teamleader account onder Instellingen - API & Webhooks (zie screenshot hieronder).

Wanneer je in de de API groep en API sleutel hebt ingevuld klik je op de oranje knop 'Test en sla op'. Je Teamleader account is verbonden.

Slack koppelen

Klik in de combimaker onder Slack op 'Account verbinden'. Vraag vervolgens om goedkeuring van Slack. 

Je komt nu in een autorisatiescherm van Slack. Klik op 'Authorize' en je wordt teruggeleid naar Combidesk. 

Configureer je Teamleader trigger

Selecteer in welke fase je Teamleader deal moet staan voordat wij je in Slack notificeren. Je kunt kiezen uit de fases: Nieuw, Gecontacteerd, Meeting gepland, Offerte verzonden, Aanvaard, Geweigerd.

Velden mappen

Je kunt nu specifieke velden uit Teamleader 'mappen' op velden in Slack. Je kunt onder andere kiezen uit de velden: Klantnaam, Omschrijving, ID, Prijs Excl BTW, etc.
Bepaal je eigen Bericht-omschrijving en maak op basis van de te mappen velden welke Channel naam we voor je moeten aanmaken.

Koppeling opslaan

Heb je alle velden gekoppeld? Sla dan de Teamleader MailPlus koppeling op.

Nog vragen? 

Neem gerust contact op via support@combidesk.com of stuur ons rechtsonder een chatbericht.

Did this answer your question?