Alle collecties
Inrichting
Exact Online
Afletteren | Toewijzingsregels aanmaken en bewerken
Afletteren | Toewijzingsregels aanmaken en bewerken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Je kunt regels aanmaken waarop Exact Online controleert als je automatisch toewijst. De software kan op basis van de omschrijving en het bedrag in het bankbestand een match vinden in de openstaande posten van een relatie. In dat geval wordt een transactie automatisch aan een openstaande post toegewezen of afgeletterd.

Zie Afletteren | Hoe werkt automatisch toewijzen en afletteren? voor meer informatie over toewijzingsregels en automatisch afletteren.

Toewijzingsregels aanmaken

Ga naar Financieel > Bank en kas > Afschriften > Toewijzingsregels en klik op Nieuw. Voer de gegevens in en klik op Bewaren + Nieuw.

Je moet in ieder geval het veld Bankrekening of het veld Woorden invullen. De toewijzingsregel werkt alleen als alle ingevulde woorden ook op het afschrift staan.

In de sectie Toewijzen kun je een Relatie en een Grootboekrekening toevoegen door op te klikken. Als je een relatie samen met een grootboekrekening toewijst, maar de grootboekrekening niet van het type Debiteuren of Crediteuren is, dan is afletteren niet mogelijk. De toewijzing wordt dan op de kostenrekening toegepast en de leverancier wordt dan in de informatie genoemd.

Toewijzingsregels bewerken

  1. Ga naar Financieel > Bank en kas > Afschriften > Toewijzingsregels. Selecteer een of meer toewijzingsregels.

  2. Plaats de cursor op de hyperlink Bewerken. Klik op Eén voor één om één toewijzingsregel per keer te bewerken of klik op Allemaal tegelijkertijd. Klik op Opslaan + Nieuw of Bijwerken om de wijzigingen op te slaan.

Was dit een antwoord op uw vraag?