Teamleader SnelStart koppeling

Koppel eenvoudig je SnelStart administratie aan je Teamleader account. De koppeling plaatst relaties en factuurgegevens automatisch in de boekhouding. Daarnaast werkt de koppeling ook andersom. Als een factuur in SnelStart is voldaan dan wordt deze ook in Teamleader op 'Betaald' gezet.

Did this answer your question?