Alle collecties
Inrichting
Mollie
Mollie transacties naar SnelStart
Mollie transacties naar SnelStart

Lees hier hoe je Mollie transacties in je boekhouding verwerkt met een tussenrekening.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Stel je hebt een webshop en via een koppeling worden de orders in je administratie gezet. Als de orders in je webshop worden betaald via Mollie, dan kun je het afschriftbestand van Mollie handmatig inlezen. Hiervoor moeten een aantal instellingen worden gedaan in SnelStart en verder betekent dit een terugkerende handmatige handeling in Mollie.

Wil je gebruik maken van een volledig automatische koppeling dan kan dat met de Combidesk Mollie SnelStart koppeling. Lees hier de handleiding.

Lees hieronder verder hoe het handmatig werkt.

SnelStart inrichting

1. De instellingen

Stap 1: De grootboekrekeningen instellen
De volgende grootboekrekening moeten in je administratie staan:

Dagboek bank Mollie: functie 2 (dagboek Bank)
Tussenrekening Mollie: functie 110 (tussenrekening Mollie

Stap 2: Een fictief Mollie bankrekeningnummer in je administratie zetten
Om de bestanden van Mollie in te kunnen lezen moet er een fictief Mollie bankrekeningnummer in de administratie worden gezet. Aan dit bankrekeningnummer koppel je het het dagboek Mollie, zodat de mutaties hierin komen te staan. Lees hier hoe je een fictief bankrekeningnummer kunt instellen.

Stap 3: Het afschriftbestand downloaden en inlezen
Download het afschriftbestand in je Mollie omgeving. Dit bestand kun je daarna inlezen in SnelStart. Ga naar het tabblad Boekhouden → Afschrift inlezen en selecteer het bestand om in te lezen.

Je kunt alleen Mollie afschriftbestanden inlezen in MT940 formaat, andere formaten zijn niet mogelijk.

2. De verwerking van de boeking

Na het inlezen van het afschriftbestand staan er verschillende mutatieregels in je dagboek bank Mollie. Hieronder leggen we per regel uit waar dit bedrag om gaat en hoe je dit kunt verwerken.

Mutatieregel 1
In één regel staat een ontvangen bedrag. Dit is het bedrag wat Mollie heeft ontvangen van de klant die de factuur heeft betaald. Dit bedrag is min de transactiekosten. Dus stel de factuur van de klant was €9,98. Dan heeft de klant dit bedrag betaalt aan, maar Mollie haalt hier gelijk transactiekosten vanaf. Het ontvangen bedrag zal in dit voorbeeld dan zijn: €9,98 - €0,35 (transactiekosten)= €9,63

Aan deze boeking moet de openstaande verkooporder worden gekoppeld. Dit doe je door in de orderregel onder de kolom order/factuur F4 te gaan staan en daarin de openstaande order op te halen. Het bedrag van de factuur is hoger dan het door Mollie ontvangen bedrag, hierdoor ontstaat er een verschil in saldo. Dit zie je rechtsonder gebeuren. Dit verschilbedrag moet worden geboekt naar de tussenrekening Mollie. Maak een nieuwe orderregel aan en zet in de kolom grootboekrekening de Tussenrekening Mollie. Zet in het veld credit het verschilbedrag met een min teken ervoor. Dit moet omdat het bedrag debet moet worden geboekt. De boeking ziet er dan als volgt uit:

Mutatieregel1_b

Mutatieregel 2

In een andere mutatieregel staat een uitgegeven bedrag. Dit is het bedrag van de transactiekosten die jij aan Mollie moest betalen. Mollie heeft deze kosten zelf al ingehouden op het moment dat Mollie de uitbetaling deed aan jou (zie mutatieregel hierboven).

Het bedrag wat je hier ziet staan is zonder de btw. Dus de transactiekosten waren bijvoorbeeld €0,35, dan zie je nu staan €0,29. De €0,06 btw over de transactiekosten wordt in een aparte mutatieregel geboekt (zie mutatieregel 3).

Aan deze boeking moet de openstaande inkoopfactuur van Mollie worden gekoppeld. Dit is de factuur die je van Mollie hebt, of nog moet, ontvangen over de transactiekosten. Deze inkoopfactuur moet je eerst zelf inboeken in je Dagboek inkoop. De factuur aan deze boeking koppelen doe je door in de orderregel onder de kolom order/factuur F4 te gaan staan en daarin de openstaande factuur op te halen. Doordat het uitgegeven bedrag minder is dan de inkoopfactuur ontstaat er rechtsonder een verschil. Klik op plaatsen om dit verschil te accepteren. Dit verschil is namelijk de btw en die kun je in de 3e mutatieregel weg boeken. Deze boeking ziet er dan dan als volgt uit:

Mutatieregel2_b

Mutatieregel 3

In de derde mutatieregel staat als uitgegeven bedrag het btw bedrag over de transactiekosten. Aan deze boeking moet de inkoopfactuur ook worden gekoppeld (net als hierboven). De boeking ziet er dan als volgt uit:

Mutatieregel3_b

Mutatieregel 4
Een uitgegeven bedrag van Mollie naar je zakelijke bankrekeningnummer. Dit is het saldo wat nog staat in je Dagboek Mollie en dit moet worden overgeboekt naar je dagboek bank. Mollie stort deze betaling namelijk uit op je zakelijke rekening. Boek deze betaling op de Tussenrekening Mollie. Hier staat het saldo tijdelijk op, totdat je de betaling ontvangt.

Uiteindelijk ontvang je de daadwerkelijke uitbetaling van Mollie op je zakelijke bankrekening. Dit saldo boek je in de orderregel dan weer tegen op de Tussenrekening Mollie. Hierdoor staat het saldo van je Tussenrekening Mollie ook weer op 0.

Mollie inrichting

Als je een tussenrekening gebruikt in jouw boekhouding, zie je in één oogopslag wat je nog van Mollie krijgt of nog aan Mollie moet betalen. Kortom: een overzicht met jouw Mollie tegoed. Dit is handig als je veel transacties in je Mollie account hebt staan of als je geen tijd hebt om het zelf uit te rekenen.

Wil je een tussenrekening gebruiken in jouw boekhouding? In de meeste gevallen maakt het boekhoudprogramma deze rekening automatisch aan zodra je voor het eerst een bankbestand van Mollie importeert. Is er geen tussenrekening aangemaakt? Voer dan zelf het volgende rekeningnummer van Mollie in: NL30 ABNA 0524590958. Dit rekeningnummer wordt ook in alle bankbestanden van Mollie gebruikt.

Zet je inkomsten automatisch in je boekhouding

Met exportbestanden van Mollie zet je jouw inkomsten automatisch in je boekhouding. Je kunt deze bestanden bij Mollie downloaden als dag- of maandexport. Hierin staan dan alle betalingen die op die dag of in die maand verwerkt zijn.

Je downloadt exportbestanden als volgt:

  1. Ga in je Mollie Dashboard naar Administratie > Verslag.

  2. Klik op Exporteren.

  3. Kies een bestandstype, zoals MT940 of CODA.

  4. Kies de dag of maand die je wilt importeren. Haal deze tijdsperiodes niet door elkaar.

Voorbeeld

Met een voorbeeld laten we zien hoe je een transactie via Mollie in de boekhouding verwerkt met een tussenrekening. We gebruiken hiervoor de volgende grootboeknummers:

  • 1000 Betaalrekening

  • 1010 Tussenrekening Mollie

  • 1300 Debiteuren

  • 2000 Kruisposten

  • 4130 Kosten betalingsverkeer

  • 8000 Opbrengsten verkoop

Op 26 maart verkoop je een set bloempotten aan een klant en je stuurt hem een digitale factuur. De klant is nu de debiteur. Je boekt het geld daarom van de rekening voor de opbrengsten van de verkoop naar de rekening voor debiteuren. Nu weet je dat je nog geld krijgt van iemand. Deze boeking doe je handmatig of met een automatische webshopkoppeling van Combidesk.

Datum

Rekening

Debit

Credit

Omschrijving

26-03-2020

8000

€ 100,00

Verkooporder #1337

26-03-2020

1300

€ 100,00

Verkooporder #1337

Op 27 maart betaalt jouw klant de factuur van € 100,- met iDEAL via Mollie. Het geld komt nu in jouw Mollie balans te staan. Dit betalen we later aan je uit. Je vult de tussenrekening met je balansexport. Hierin staat een overzicht van je verkopen, kosten en uitbetalingen.

Datum

Rekening

Debit

Credit

Omschrijving

27-03-2020

1300

€ 100,00

Betaling order #1337

27-03-2020

1010

€ 100,00

Betaling order #1337

Enkele dagen later betaalt Mollie het bedrag, minus de transactiekosten, aan je uit. Je krijgt hier van Mollie een e-mail over en je ziet het op het afschrift van je bank. Dit bedrag wordt een dag later op jouw rekening gestort. Je ziet deze uitbetaling al in je balansexport. Nu hoef je de betaling alleen nog maar af te vinken.

Datum

Rekening

Debit

Credit

Omschrijving

29-03-2020

1010

€ 99,55

Uitbetaling 180201.1503.01

29-03-2020

2000

€ 99,55

Uitbetaling 180201.1503.01

Als de uitbetaling van Mollie bij jou is bijgeschreven, importeer je jouw bankafschrift. Nu kan je de kruispost (tussen Mollie en jouw bankrekening) afletteren.

Datum

Rekening

Debit

Credit

Omschrijving

30-03-2020

2000

€ 99,55

Uitbetaling 180201.1503.01

30-03-2020

1000

€ 99,55

Uitbetaling 180201.1503.01

Op de eerste werkdag van de volgende maand stuurt Mollie een factuur van de transactiekosten. Dit bedrag is achtergebleven op de Mollie tussenrekening in jouw boekhouding. Je boekt dit bedrag daarom van de tussenrekening naar de rekening voor kosten voor betalingsverkeer:

Datum

Rekening

Debit

Credit

Omschrijving

01-04-2020

1010

€ 0,45

Factuurnummer 2015.105599

01-04-2020

4130

€ 0,45

Factuurnummer 2015.105599

Het saldo op de tussenrekening is nu € 0,-.

Was dit een antwoord op uw vraag?