All Collections
Manuals
Installatiehandleiding Teamleader SnelStart koppeling
Installatiehandleiding Teamleader SnelStart koppeling

Dit artikel omschrijft de werking van de Teamleader SnelStart koppeling en legt uit hoe je de koppeling kunt installeren.

Updated over a week ago

Inhoudsopgave:

 1. Inleiding

 2. Functionaliteiten van de koppeling

 3. Inrichting Teamleader

 4. Inrichting SnelStart

 5. Configuratie van de koppeling

 6. De koppeling bewerken

 7. Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Inleiding 

Koppel eenvoudig je SnelStart administratie aan je Teamleader account. De koppeling plaatst relaties en factuurgegevens automatisch in de boekhouding. Daarnaast werkt de koppeling ook andersom. Als een factuur in SnelStart is voldaan dan wordt deze ook in Teamleader op 'Betaald' gezet.

2. Functionaliteiten van de koppeling

De koppeling plaatst klanten en factuurgegevens automatisch in de boekhouding. Verder zijn dit de functionaliteiten:

 • Exporteer Teamleader relaties uit facturen als klanten naar SnelStart. TIP: deze stap kun je beter pas uitvoeren wanneer je zeker weet dat de koppeling goed is ingericht. Selecteer dus NEE bij aanvang.

 • Selecteer verschillende departementen. Per departement kan er één koppeling worden geïnstalleerd. Installeer.

 • Koppel btw-tarieven uit Teamleader aan de btw-tarieven uit SnelStart.

 • Selecteer JA wanneer je jaartallen in de factuur in SnelStart wilt opnemen. Wij adviseren deze keuze met JA te beantwoorden om ervoor te zorgen dat de koppeling bij de jaarwisseling eenvoudig doorloopt. Teamleader en SnelStart zetten de factuurnummering aan het begin van ieder kalenderjaar weer op nul en dit kan conflicten geven, vandaar deze configuratiestap. 

 • Grootboekrekeningen worden 'onder water' aan elkaar gekoppeld. Zorg ervoor dat in beide pakketten de grootboekrekeningen aanwezig zijn.

 • Daarbij wordt 'onder water' een tabel bijgehouden tussen de facturen van beide pakketten. Het is goed te weten wat wanneer een factuur is verwijdert, de koppeling wijzigingen niet meer kan doorvoeren. Verwijder facturen daarom dus altijd uit beide pakketten. 

 • Betaalstatussen worden vanuit SnelStart terug gestuurd richting Teamleader. Dus wanneer een factuur in SnelStart is afgeboekt, wordt de bijbehorende originele factuur in Teamleader op betaald gezet. 

 • De koppeling synchroniseert ieder kwartier. Een factuur kan nooit dubbel in SnelStart verschijnen.

 • Teamleader facturen worden als PDF bijlage in SnelStart 12 meegegeven. 

Binnenkort worden de volgende functionaliteiten toegevoegd:

 • Creditfacturen

 • Betaalmethodes

 • Periodes


3. Inrichting Teamleader

Om de koppeling goed te laten werken is het verstandig om je Teamleader instellingen goed na te lopen. Het is goed te weten dat de koppel

Grootboekrekeningen
Maak in Teamleader binnen het juiste departement de benodigde grootboekrekeningen aan. 


4. Inrichting SnelStart

Btw-tarieven
Ga naar SnelStart 12 om je administratie-instellingen te controleren en zo nodig aan te passen. Ga naar 'Administratie > Instellingen > Algemeen > Btwtarieven

Grootboekrekeningen
Ga naar SnelStart 12 om je administratie-instellingen te controleren en zo nodig aan te passen. Ga naar 'Administratie > Instellingen > Algemeen > Grootboekrekeningen


5. Configuratie van de koppeling

Bekijk onderstaande video om te zien hoe de koppeling geïnstalleerd dient te worden. Bij vragen kun je ons via de chat rechtsonder een vraag stellen.

6. De koppeling wijzigen

Om de koppeling te wijzigen kun je gaan naar de app op je Combidesk dashboard. Je ontvangt na installatie een e-mail met je login gegevens.
Ga nadat je bent ingelogd in Combidesk naar 'Mijn combi's' en klik op het potloodje in je koppeling:

Vervolgens klik je op 'Bewerk configuratie' op de instellingen van de koppeling te wijzigen:


7. FAQ

Heb je vragen over deze koppeling? Stuur dan een e-mail naar support@combidesk.com of start een chat gesprek.[{"errorCode":"BOE-0069","message":"De opgegeven BTW is niet geldig","details":"Btwsoort is niet correct"}]

Oorzaak:
Deze foutmelding geeft aan dat de btw code van één of meerdere boekingsregels in combinatie met de gebruikte grootboekrekeningen niet geldig is in SnelStart. Dit heeft te maken met btw functie restricties van SnelStart. 

Meer uitleg over functies van grootboekrekeningen in SnelStart vindt je in het volgende artikel: https://kennisplein.snelstart.nl/klanten/s/article/Instellingen-Grootboekrekeningen-Functie-van-een-grootboekrekening. 

Oplossing:
Ga na of de gehanteerde grootboekrekeningen in SnelStart overeenkomen met de gebruikte grootboekrekeningen in Teamleader EN of de btw-code in de factuur ook overeenkomt met de geconfigureerde btw-mapping in de koppeling.

Did this answer your question?