Alle collecties
Handleidingen
Moneybird
Installatiehandleiding Moneybird Yuki koppeling
Installatiehandleiding Moneybird Yuki koppeling

In deze handleiding lees je precies wat je moet doen om Moneybird facturen te synchroniseren naar je Yuki boekhouding.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Benodigdheden

De installatie van de koppeling vereist een account bij Combidesk. Deze wordt ook automatisch aangemaakt aan het einde van de installatie van de koppeling. Beschik je reeds over een Combidesk account dan kun je hiermee inloggen en de koppeling onderdeel maken van je bestaande account.

Verder uiteraard de koppeling tussen Moneybird en Yuki. Daarnaast heb je een Moneybird account nodig en dien je te beschikken over een Yuki account.

Werking van de koppeling

De Moneybird Yuki koppeling kent twee datastromen: 

  1. Facturen uit Moneybird naar Yuki

  2. Bijbehorende debiteuren uit Moneybird naar Yuki

Betaalregistraties uit Yuki naar Moneybird zit nog niet in de koppeling. Deze functionaliteit zal op een later moment worden toegevoegd

Zodra de koppeling is geïnstalleerd zal er iedere 20 minuten een automatische synchronisatie plaatsvinden. De koppeling controleert op wijzigingen in bovenstaande datastromen. Zijn er nieuwe facturen in Moneybird beschikbaar? Indien JA vindt er een synchronisatie plaats en wordt de data overgeheveld.

Welke datavelden wordt er gesynchroniseerd

Facturen
Factuurnummer
Factuurdatum
Valuta
Btw
Grootboekrekening
Dagboek binnenland
Dagboek buitenland

Debiteuren
Naam bedrijf
Nummer KvK
E-mail
Telefoon
Adres
Postcode
Plaatsnaam
Land

LET OP:
De koppeling maakt voor iedere factuurregel een product aan in Yuki (dat is technisch verplicht), zie Verkoop -> Verkoopartikelen in Yuki. Hieronder de voorwaarden:

  1. Als het product niet bestaat in Yuki, wordt de grootboekrekening uit Moneybird aan dat nieuwe product gekoppeld. Bestaat het product al, dan wordt de grootboekrekening niet overschreven. Stel je gebruikt als omschrijving van de orderregel "Overige werkzaamheden", dan kan deze maar aan 1 grootboekrekening zijn gekoppeld.

  2. Als het verkoopartikel nog niet aanwezig is in Yuki en vanuit Moneybird is geen grootboekcode gevuld op dat artikel of een ongeldige waarde (een niet actief grootboekrekeningnummer is ook ongeldig) bevat wordt standaard de grootboekrekening met code '80000 Omzet artikelgroep 1' gebruikt. 

  3. Als het verkoopartikel wel aanwezig is in Yuki en vanuit Moneybird is geen grootboekcode gevuld dan wordt het grootboekrekeningnummer gebruikt dat in Yuki aan het artikel gekoppeld is. 

  4. Als het verkoopartikel aanwezig is en dit veld is gevuld met een geldige grootboekrekening dan wordt de grootboekcode van het product uit Moneybird gebruikt. Overigens wordt het grootboekrekeningnummer bij het bestaande verkoopartikel in Yuki dan niet gewijzigd.

Kosten

De proefperiode bedraagt 30 dagen, daarna kost de koppeling € 12,- per administratie per maand. Ontvang twee maanden KORTING bij het afsluiten van een jaarlicentie. Naast de koppeling heb je ook een account nodig voor Moneybird en Yuki. De kosten van deze applicaties staan los van de kosten voor de koppeling.

Hoe werkt de koppeling precies?

Alle facturen die je verstuurt vanuit Moneybird worden automatisch gesynchroniseerd naar Yuki zodat je daar de boekhouding kunt doen. De Moneybird factuur wordt als PDF bijlage aan de Yuki factuur toegevoegd.

Belangrijke voorbereidingen

Voordat je de koppeling activeert is het belangrijk dan je in Yuki de 'facturatie' module hebt geactiveerd. Neem eventueel contact op met Yuki of je boekhouder om deze module te activeren.

Verbind je Moneybird account

Om met je Moneybird account te kunnen verbinden op Combidesk heb je Moneybird gebruikersrechten nodig. Zorg ervoor dat je gebruikerstype 'Eigenaar' bezit. Hiermee heb je rechten tot de API en kun je autoriseren. 

Klik op Verbind je Moneybird account


Selecteer je Moneybird administratie die je wilt verbinden en klik daarna op Toestaan.

Als het goed is krijg je de melding Toestemming verlenen is gelukt. Je Moneybird account is nu verbonden. Je kunt verder gaan met het configureren van de koppeling.

Toestemming verlenen is gelukt, je kunt nu je Combi verder configureren.

Klik op Volgende stap:

Verbind je Yuki account

Om met Yuki te verbinden dien je een webservice aan te maken. 

Ga naar Instellingen > Integraties > Webservices. Klik op de plus linksboven en maak een nieuwe webservice aan.

Geef de webservice een herkenbare naam, kopieer de API-sleutel en klik op Bewaren


Plak de API-sleutel in het veld en klik op Test en sla op.

Verbind maken is gelukt!

De koppeling configureren

⚠️ Beantwoord onderstaande vragen in rode kaders om de app te installeren.

Exporteer reeds bestaande facturen
Wil je bestaande facturen overhevelen? Kies dan hier vanaf wanneer je dat wilt. Je kunt kiezen uit diverse kwartalen, begin deze maand of begin dit boekjaar.

Meerdere valuta
Gebruik je meerdere valuta in je Moneybird omgeving en moet de synchronisatie in deze valuta plaatsvinden? Je kunt deze stap later altijd wijzigen.

Selecteer administratie
Selecteer hier je Yuki administratie. Je kunt deze keuze later altijd wijzigen. Dit is de administratie specifiek voor deze koppeling. 

Btw mapping
Configureer hier de Btw tarieven tussen beide pakketten.

Gebruik grootboekrekeningen uit:

Geef hieronder aan of je altijd de grootboekrekeningen uit Yuki wilt gebruiken of ook de grootboekrekeningen uit de bron applicatie

Mapping grootboekrekeningen

Koppel hier de btw categorieën van de bronapplicatie aan het juiste grootboek in Yuki

Afronden van de koppelingWas dit een antwoord op uw vraag?