Alle collecties
Inrichting
Exact Online
Exact Online inrichten voor OSS (One Stop Shop)
Exact Online inrichten voor OSS (One Stop Shop)

In dit artikel lees je hoe je Exact Online inricht ten behoeven van OSS (One Stop Shop)

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met ingang van 1 juli 2021 is de OSS-regeling ("One Stop Shop" of één loket) in werking getreden. Dit document bevat informatie over de OSS-regeling en hoe deze in te richten binnen Exact Online.

In dit artikel:

Wat is de éénloketregeling (OSS of One-Stop Shop)

De OSS is een nieuw elektronisch belastingsysteem waarmee bedrijven hun aanvragen voor producten en diensten op één plaats kunnen indienen in plaats van op meerdere plaatsen.

Hoe richt je Exact Online in voor OSS

Zorg dat er BTW codes en grootboekrekeningen zijn voor de verschillende EU landen. Ga hiervoor in Exact Online linksboven naar 'Stamgegeven > Belasting > Btw-codes'

Voeg de btw-codes van de landen toe waaraan je levert binnen de EU. Klik op de Code of Omschrijving om een btw-code te openen en selecteer een OSS-land.

Hoe bekijk je de btw-bedragen

Bekijk de bedragen en de bijbehorende BTW bedragen

Ga naar Financieel > Belastingen > Overzichten > OSS-rapport om een overzicht van de bedragen plus de bijbehorende btw-bedragen te bekijken.

Was dit een antwoord op uw vraag?