Installatiehandleiding Magento - Teamleader

Dit document beschrijft de handelingen die benodigd zijn om de koppeling tussen Magento (1.9.x) en Teamleader tot stand te brengen.

Updated over a week ago

Inleiding

Dit document beschrijft de handelingen die benodigd zijn om de koppeling tussen Magento (1.9.x) en Moneybird tot stand te brengen. Dit betreft handelingen in: 

  1. Magento

  2. Het Combidesk platform

Magento

Om de koppeling succesvol te laten werken, dient in Magento een aantal handelingen te worden verricht:

  1. Importeren van de Magento module met API extensies,

  2. Configureren van de REST Role,

  3. Configureren van een REST OAuth Consumer.

Importeren Magento module

Installeer de bijgeleverde ZIP file met API extensies (Combidesk-Moneybird.zip) in je Magento omgeving door de inhoud uit te pakken in de directory /app van je Magento installatie.

Navigeer nu in je Magento beheer omgeving naar Systeem -> Cache-beheer en vernieuw de cache (indien ingeschakeld).  

Navigeer nu in je Magento beheer omgeving naar Systeem -> Configuratie -> Geavanceerd -> Geavanceerd (Engelstalig: System -> Configuration -> Advanced -> Advanced). Controleer dat in de “Disable modules output” de module Combidesk_Teamleader is geactiveerd:

REST Role

Zorg ervoor dat er een REST Role van het type Beheerder bestaat:

De gebruiker waar tijdens de installatie de authenticatie mee gedaan wordt, dient in de lijst van rol gebruikers te staan (eventueel kun je deze gebruiker de rol toewijzen via Systeem -> Rechten -> Gebruikers).

REST OAuth Consumer

Om vanuit Combidesk een koppeling met Magento te kunnen maken, dient in Magento een zogenaamde REST OAuth Consumer gemaakt te worden. 

  1. Navigeer naar Systeem -> Web services -> REST OAuth Consumers

  2. Klik op “Toevoegen nieuwe” en voer bij de naam in “Combidesk” en bij de callback URL: https://combidesk.com/combi/oauthredirect.html 

  3. Klik vervolgens op “Opslaan”

  4. Hou deze pagina open, de keys zijn nodig bij het maken van de koppeling in Combidesk.

Het Combidesk platform

Het configureren van de koppeling wordt gedaan op het Combidesk platform. Hiertoe dient eerst een Combidesk account aangemaakt te worden. Ga hiervoor naar https://combidesk.com/combi en klik linksonder op registreren. Volg de stappen en log vervolgens in met het account. 

Doorloop vervolgens de volgende stappen:

  1. Ga naar de volgende url: https://combidesk.com/combipackageinstall/magento-teamleader. Je ziet vervolgens onderstaand scherm.

2. Klik vervolgens op “Verbind je Magento account”. De volgende popup verschijnt:

3. Voer in deze popup de URL van je Magento beheeromgeving in (bijvoorbeeld https://www.mijnshop.nl/beheer) en voer de Consumer Key en Secret in van de OAuth Consumer die je in Magento hebt aangemaakt.

4. Klik vervolgens op “Vraag goedkeuring aan Magento”.

5. Hierna verschijnt het zogenaamde consent scherm waarin je door Magento wordt gevraagd of Combidesk toegang mag hebben tot je account.

6. Klik op “Authorize”.

7. Nu keer je terug naar Combidesk. Je ziet het volgende scherm:

8. Klik op “Volgende stap”. Hierna kun je je Teamleader account verbinden.

Did this answer your question?