All Collections
Manuals
Installatiehandleiding Magento 2.x - iMUIS Online
Installatiehandleiding Magento 2.x - iMUIS Online

Dit document beschrijft de handelingen die benodigd zijn om de koppeling tussen iMUIS Online en Magento 2 tot stand te brengen.

Updated over a week ago

Inleiding

Dit document beschrijft de handelingen die benodigd zijn om de koppeling tussen iMUIS Online en Magento 2 tot stand te brengen. Dit betreft handelingen in: 

 1. iMUIS Online

 2. Magento 2

 3. De App installer

-

iMUIS Online

Controleren artikelen 

Indien je ervoor kiest om orders als journaalposten te importeren in iMUIS Online, dan dient er een artikel voor de verzendkosten te bestaan in iMUIS Online.

Daarnaast mogen artikelnummers GEEN / bevatten. 

-

Magento 2

Om de koppeling succesvol te laten werken, dient in Magento 2 een aantal handelingen te worden verricht:

 1. Configureren van de integratie

 2. Activeren van de integratie


Configureren van de integratie

 1. Log in de Magento admin omgeving

 2. Navigeer naar System -> Integrations

 3. Klik op de rode knop “Add new Integration”

 4. Voer de volgende informatie in op de tab “Integration Info > General”:
  - Name: Magento 2 - iMUIS Online integratie
  - Email: leeg
  - Callback Url: https://combo-backend.combidesk.com/magento2/activateintegration/magento2-muis
  - Identity link URL: https://combidesk.com/oauthmagento2request/magento2-muis

 5. En op tab “API”:
  - Resource Access: All

 6. Klik tenslotte op de rode knop “Save” rechtsboven. Hierbij moet vervolgens op de tab “General” het admin wachtwoord nog worden ingevoerd.


Activeren

 1. Klik op de link “Activate” in het Integrations overzicht

 2. Dit opent de App Installer die in het volgende hoofdstuk wordt beschreven

 3. Klik op de rode knop “Allow” rechtsboven

-

App installer

Vanuit Magento 2 kom je in de App installer terecht als je de Integration gaat activeren. Zie screenshot hieronder. 

Klik op de oranje knop “Verbind je iMUIS Online account” (“Connect your iMUIS Online account”) om verbinding te maken met iMUIS Online. In de popup die verschijnt moet je de omgevingscode invoeren en op “Test en sla op” (“Test and save”) klikken. 

Er verschijnt een melding Succesvol verbonden en je ziet nu onderstaande scherm

Scroll naar beneden om de koppeling te configureren door de verschillende vragen te beantwoorden.

Did this answer your question?